Elérhetőségeink

Cím: 8300 Tapolca, Kossuth u. 2.

Telefon/Fax: 87/413-569

Email: titkarsag@elmolight.hu

Telephely nyitvatartása: hétfőtől-péntekig 7-15 óráig

Gyógyszergyári fermentációs eljárás után veszélyes hulladékként fennmaradó micélium-iszapok felhasználási lehetősége


Az Elmolight Bt egyik fő profilja és tevékenysége, hogy kommunális-, élelmiszeripari- és fermentációs iszapból - irányított komposztálással - mezőgazdasági piacokra engedélyezett, és korlátozás nélkül forgalomba-hozható termékeket készít: magas biológiai értékű komposztokat, mikroelem-tartalmú készítményeket valamint kertészeti földkeverékeket állít elő az agrárpiac részére.

Évek óta intenzív kutatómunkát folytatunk a talaj-mikrobiológia és biomassza-hasznosítás területein, és eredményeit sikeresen alkalmazzuk a gyakorlatban.

Kutatómunkánk eredményeképpen kifejlesztettünk olyan starterkultúrákat, amelyek alkalmazásával – biztosítva a technológiával szabályozott életkörülményeket – gyorsan és eredményesen komposztálhatók különböző eredetű biomasszák, hatékonyan bonthatók talajszennyező veszélyes hulladékok: szénhidrogén-származékok, növényi- és állati eredetű zsírok, olajok, gyógyszergyártási szerves veszélyes hulladékok.

Már az 1980-as években a jelenlegi szakembergárdánk a Biogál Gyógyszergyárral közösen dolgozta ki a technológiát, amelyben az ott fermentációs eljárással történő  antibiotikum gyártás után veszélyes hulladékként megmaradó  micélium-iszapok felhasználhatóvá váltak termékgyártás alapanyagaiként.

Az akkor gyártott penicillin, oxitetraciklin, bacitracin, gentamicin,  stb., gyártás után - a még hatóanyag-maradékot tartalmazó - iszapok aerob oltóanyaggal (vegyes kultúra) történő beoltását követően a hatóanyagok elbontásra kerültek, így a visszamaradó szerves iszapok továbbkezelésével komposztként használható termékeket nyertünk.

Az elmúlt évben  lovastatin, tobramicin, deferoxamin,  mikofenolsav, vankomicin, stb. iszapokra is kidolgoztunk mentesítési  eljárást. (a mikofenolsavat pl. 40 nap alatt tudjuk lebontani)
A hatóanyagok lebontása után megmaradó - immár veszélytelen -  gombamicélium-, szűrőanyag- és táptalaj-maradék összletet különböző -  szelektált, identifikált és államilag ellenőrzött, GMO mentes - vegyes  kultúrákkal ipari méretekben felüloltjuk, és 60 napos ciklusidővel  aerob úton komposztot-vagy 40 napos ciklusidővel - anaerob úton -  még értékesebb humusztrágyát (Pl.: Cofuna) állítunk elő.


Mikofenolsav hatóanyag lebomlási görbéje 70 tonnás kísérleti prizmában

 

Azaz a korábban veszélyes hulladék kategóriába eső hulladékokból   (alapanyagból) korlátozás nélküli kereskedelmi forgalomba-hozatali  engedéllyel rendelkező komposztot készítünk. A mezőgazdaságban ezek elhelyezhető és értékesíthető termékek.

Kezelés alatt álló micélium-prizmák

Négy termék már átesett az összes szakhatósági (Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, Országos Közegészségügyi Intézet) ellenőrző vizsgálaton, és a Mg. Szakigazgatási Hivatal befogadta az  engedélyeztetésre és a vizsgálatokat követően megadta a korlátozás nélküli forgalomba hozatali engedélyt a négy komposzttermékünkre:

- Biomass Super Extra komposzt (Tobramicin)

- Biomass Super Komplex komposzt (Mikofenolsav)

- Cofuna-Biopost humusztrágya (Vegyes micélium-iszap: tobramicin, deferoxamin, mikofenolsav, vankomicin keverékből)

- Biomass Super Agriform komposzt (Az Ewonik-Agroferm Kft  L-treonin  gyártásából származó iszapja)

Az elmúlt évek során a technológiánkra a TEVA Gyógyszergyár is felfigyelt. A fentieken túlmenően - egy titkossági szerződés keretében - a TEVA-nak átadtuk a gyógyszergyártás során a hulladékban megmaradó hatóanyagok lebontására használt törzseinket, új termékeik vizsgálatára. (Az új hatóanyagokat csak belső vizsgálatokon teszteli, nem kaphattuk meg a hulladékot előzetes lebontási kísérletekre, mint az előbb felsorolt készítmények hulladékát)

A TEVA  laboratóriumának jelentése szerint az új hatóanyag maradékát az átadott vegyes-tenyészet 30-40 nap alatt lebontotta.
 
A fermentációs eljárások hulladékait ipari méretekben tudjuk kezelni, több partnervállalatunk minden szükséges infrastruktúrával és gépekkel ellátott telephelyén együttműködés keretében adaptálható a technológia.

Az irányított komposztálási eljárás lényege

A komposztálási folyamat mikrobiológiailag és biokémiailag ellenőrzött, szabványosítható, szakhatósági engedélyekkel rendelkezik.

A felhasznált mikroorganizmusok államilag ellenőrzött- és engedélyezett fajösszetételűek.

Az átlagosan 60 napos ciklusidővel előállított humusztrágyák - biológiai aktivitásukat megőrizve - a talajban és növénykultúrákban is kedvező hatásúak, és megfelelnek a vonatkozó Magyar Szabványok (MSZ-08, MSZ-10-509, MSZ-318/2-85.) feltételei mellett az FVM 36/2006. (V.18.) rendelet szerinti termék-engedélyeztetési feltételeknek.

A mikrobiológiai irányítottság (oltóanyag) szabványosíthatóvá teszi a végterméket biokémiailag (és mikrobiológiailag), amely tulajdonság mind a fogyasztók szempontjából, mind az engedélyeztetés szempontjából nélkülözhetetlen. Maga a kereskedelmi (korlátozás nélküli) forgalomba hozatali engedély az, amely - az árbevétel mellett - a függetlenséget biztosítja az alkalmi befogadókkal, elhelyezési nehézségekkel szemben.

Az engedélyeztetési eljárás a mindenkori vonatkozó agrár-minisztériumi rendelet alapján történik, melynek birtokában egy korlátozás nélkül értékesíthető komposzt termék gyártható, amely versenyképes a műtrágyákkal, mind árban, mint hatékonyságban.

Jól mutatja ezt az alábbi táblázatban az eljárásunkkal előállított komposztok, komposzttal kiegészített készítmények műtrágya-hatóanyag értékben kifejezett NPK tartalma:

1 tonna gyógyszergyári hulladékból előállított Biomass Super komposzt hatónyag értéke

Önmagában a hatóanyag-szolgáltató képesség összevetésével - azonos NPK tartalom mellett - jól láthatjuk a műtrágya és a komposzt használatának gazdasági előnyeit, 1 hektár területre vetítve azok összköltségeit:

Biomass komposzt és műtrágya használatának összehasonlító elemzése azonos hatóanyag kivitelre

Számokban kifejezve:

500-650 kg vegyes műtrágya tápanyagszolgáltató-képessége 250-300 kg NPK hatóanyag, amely kijuttatva és bemunkálva: 100.000-105.000 Ft/ha. Ezzel összevetve: a 250-300 kg műtrágya-hatóanyaggal 7-9 t komposzt tápanyagszolgáltató-képessége egyenértékű, ami kijuttatva és bemunkálva 50.000 Ft/ha, ami 50.000-55.000 Ft/ha megtakarítást jelent úgy, hogy a tápanyag-szolgáltató képesség megegyezik, miközben jelentős a mikroelem-visszapótlás, humuszképzés és talajjavító hatás.

A műtrágya hatóanyagok árai az energiahordózókkal megegyezően folyamatosan emelkednek.

műtrágya hatóanyag árak emelkedése

A lehetőség és az igény is adott, hogy emelkedő műtrágya árak és a fokozódó talajtani problémákra megoldást nyújtsunk és jelentős tápanyagtartalommal rendelkező, jól értékesíthető készítményt biztosítsunk. Mindezt Ön a Biomass irányított komposztálási technológiájával úgy teheti meg, hogy az elhelyezési gondokat és költségeket jelentő hulladékot hasznosítja, azaz két legyet üt egy csapásra: költséget csökkent és új bevételi forrást teremt.

Tovább a referenciákhoz

Tájékoztató letöltése