Elérhetőségeink

Cím: 8300 Tapolca, Kossuth u. 2.

Telefon/Fax: 87/413-569

Email: titkarsag@elmolight.hu

Telephely nyitvatartása: hétfőtől-péntekig 7-15 óráig

COFUNA

(Irányított fermentációval előállított, kiemelkedően magas minőségű szerves humusztrágya, humuszképző talajbaktérium-koncentrátum, tápanyagban és mikroelemben gazdag termék)

„A humuszképződés lassú folyamat, Ön megelőzheti a természetet.”

A szervestrágyázás a mezőgazdasági tevékenység mai színvonalán nemhogy vesztett volna jelentőségéből, hanem ellenkezőleg: az egyre energiaigényesebb, költségeiben növekvő tendenciájú kemizálás hatásának fokozásával, a kemizálás által okozott elkerülhetetlen hátrányok megszüntetésével egyre fontosabb tényezővé válik.

Cofuna által a talajban megindított mikrobiológiai és biokémiai folyamat komoly mértékben megnöveli a talaj tápanyagszolgáltató-képességét és önmagában is jelentős tápanyagot lehet a Cofuna humusztrágyával kijutatni, harmonikus mikroelem tartalommal egyetemben. A Cofuna kiváló megoldás a talaj magas szervesanyag-tartalmának humusszá történő átalakításához. A Cofuna humusztrágya felhasználása tehát olyan területekre feltétlenül javasolt, ahol a talaj szerkezete, minősége rossz, alacsony a tápanyagtartalom és az egyoldalú műtrágyázást is kerülnék.

Mindez miért fontos?

A hosszú évek óta folytatott ásványi műtrágyázás és nagymérvű növényvédő szerek, peszticid-felhasználása az alábbi területeken nehezen jóvátehető folyamatokat indított el:

- a talajélet nagymérvű pusztulása,

- a talajok ebből eredő szerkezeti - fizikai-kémiai - leromlása,

- eróziós, deflációs károk fokozódása,

- a tápanyagok egy részének növények számára hasznosíthatatlan formában való megkötődése (P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, stb.),

Tápanyagok más részének gyors kimosódása (N), amely két szempontból is rendkívül káros:

1. hatóanyag (tehát anyagi) veszteség

2. környezetszennyezés (talajvíz magas nitrit és nitrát-tartalma),

Termesztett növényeinknek a mikroelem ellátottsága is egyre rosszabb:

- nincs utánpótlás,

- nincs feltáródás,

- a talajok levegő- és vízgazdálkodása, a gépi munka taposási tömörödése során tovább romlik, és a kedvezőtlen folyamat egyre gyorsul,

- a nélkülözhetetlen kémiai gyomirtás az alacsony szervesanyag-tartalmú talajokon fokozott veszélyeket rejt kultúrnövényeinkre.

Egy olyan káros - és sajnos egyre gyorsuló - folyamatot indítottunk el a termőföldekben az elmúlt évtizedekben, amely a magasabb termésátlagokért folytatott küzdelemben ellenünk dolgozik!

Az egyre nagyobb dózisokban adagolt műtrágyák hasznosulását - a talaj biológiai aktivitásának helyreállítása nélkül - maga a folyamat, a kizárólagos műtrágya használat gátolja.

Az állati trágya - mint hagyományos anyaga a szervesanyag-pótlásnak - mind nehezebben beszerezhető, ahogy az állatállomány sajnálatos módon csökken. Tömege miatt szállítása, manipulálása nagyon munka- és energiaigényes folyamat.

Elvileg az üzemi szinten keletkező évi 3-5 millió tonna körüli szervestrágya a kb. 150-200 ezer hektár szántó, 5-6 ezer hektár szőlő és 3-5 ezer hektár gyümölcsös területén biztosítaná a szerves-trágyát. Ez elenyészően kevés lenne, de a helyzet még ennél is borúsabb: a megtermelt szerves-trágyából mindössze 10-30 % a szakszerűen kezelt!

A hígtrágya területén sem jobb a helyzet. Elenyésző volumenű komposztálás után, hígtrágyaként, illetve öntözővízzel az összes mennyiség 20-30 %-a kerül felhasználásra. A talajt és élővizeket szennyező veszteség nehezen becsülhető, de millió m3-es mennyiség.

Ismert, hogy a magyarországi talajok közel 45 %-a elsavanyodott, indokolt keresni a szervesanyag-visszapótlásnak, de főként talajaink biológiai aktivitása helyreállításának lehetőségét.

A felsorolt problémák kezelésében a Cofuna használata rendkívül hasznos megoldást kínál Önöknek.

A Cofuna rövid története:

A készítményt a Pasteur Intézet fejlesztette. Az első - és mintegy 50 országban - alkalmazott készítmény alapanyaga olyan hasznos talajbaktérium koncentrátummal lett beoltva és fermentálva, amely a talajban lejátszódó szervesanyag-lebontó folyamatokat nagymértékben meggyorsította, illetve a kedvező irányba terelte.

A Cofuna humusztrágya baktériumkoncentrátuma és tisztán organikus hordozóanyaga a szervesanyag utánpótlásra és a megfelelő hatóanyag bevitelre, valamint a talajélet serkentésére egységesen optimalizált.


Gyártók:

- Elmolight Bt.
- A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft
- Florasca Hungary Kft
- Florasca Környezetgazdálkodási Kft
- Bonymold Kft

Hazánkban a Cofuna engedély tulajdonosa az Elmolight Bt.

Cofuna gyártási folyamata, fizikai, kémiai és biológiai jellemzői

A Cofuna összetevőket gépi úton homogenizálják, majd anaerob körülmények között 40-50 napig fermentálják. Ez alatt az idő alatt paramétereit folyamatosan mérik, a fermentáció végét a prizmák hőmérsékletének csökkenése jelzi. Erre az időre a mikroorganizmusok olyan mértékig elszaporodnak, hogy annak 1 g-ja akár 4 x 109 aktív mikroorganizmust tartalmaz. A baktérium- és mikroszkopikus gombatörzsek olyan szempontok szerint lettek összeválogatva, hogy cellulóz-, lignin- és pectin-bontó típusok mellett nitrifikáló baktériumokat, gyökér-szimbiontákat, humuszképző és növekedésserkentő fajokat is tartalmazzon a termék, de konkurens szervezetek ne szaporodjanak el.

A Cofuna készítmény további technikai adatai:


Fizikai jellemzők:

- nedves földhöz hasonló konzisztenciájú,
- maximum 0,5 cm méretű szemcséket tartalmazó, enyhén ammóniás illatú, sötétbarna anyag.

Kémiai jellemzők:

- a növényi hordozóanyagnak megfelelő elem-összetételű,
- pH értéke ~7,5
- szén - nitrogén arány: 16 - 22

Biológiai jellemzők:

- az élő mikroorganizmusok száma 5 x 108 - 4 x 109/g

Nyilvánvalóan helytelen lenne, ha a felhasználás során csak a Cofuna termékkel kijutatott tápanyagokat tekintenénk döntőnek és a további jótékony hatásokat figyelmen kívül hagynánk. A hatást ugyanis a benne lévő mikroorganizmusok biológiai-biokémiai tevékenysége a szokásos szerves trágyák hatásának (nagyságrendileg 20-30-szoros) többszörösével biztosítja, de természetesen nem hanyagolható el a talaj tápanyagszolgáltató képességének megsokszorozódása, amelyet az alábbi levélanalízisek is bizonyítanak.

 

A valamikori FM Növényvédelmi és Agrokémiai Központ (később FVM Agrárkörnyezet-gazdálkodási Főosztály) Növényvédőszer és Műtrágya Vizsgálati Osztály által elvégeztetett kísérletek alapján a Cofuna hatása elvitathatatlan.

A Cofuna szerves humusztrágya használatából eredő előnyök

  •  Regenerálja a talajéletet, javítja a talaj fizikai szerkezetét és víztartó képességét.

  • A talajélet serkentésével, a gyökér és szármaradványokból származó szerves anyagok gyors humusszáalakításával olyan folyamatot indít el a talajban, mely segíti az ásványi trágyák hasznosulását, feltárja a talaj tápanyagkészletét, növeli és folyamatossá teszi a talaj nitrogénszolgáltató képességét.

  • A mikroflóra serkentésével javítja a talaj tápanyag-szolgáltató képességét.

  • Jelentős termésmennyiséget növelő hatása van a tápanyag és mikroelem tartalma miatt.

  • A talajszerkezet kedvező változáson megy keresztül, így javul a talaj levegőellátása, vízgazdálkodása.

  • A feltáródó mikroelemek lehetővé teszik a nagyadagú műtrágyázás során limitáló tényezőként jelentkező mikroelem-hiányok megszüntetését, mindezt veszélyes és nehezen dozírozható mesterséges mikroelem-adagolás nélkül. (A mikroelem-túldozírozás szinte helyrehozhatatlan kárt okozhat.)

  • A kísérleti eredmények alapján - az üvegházi zöldség- és dísznövénytermesztésben - 10 %-ban adagolva a komposzthoz vagy a televényföldhöz, nemcsak jelentős terméstöbbletet, hanem egészségesebb, jobban tárolható terméket biztosít. Gyorsítja az érést, a színeződést (palántanevelés, dinnye-, paradicsom-, paprika-termesztés).

  • Közvetlenül a gyökérzettel érintkezve sem okoz perzselést (fiziológiai szárítás), állókultúrák telepítésénél tehát előnye vitathatatlan.

Rendkívüli a jelentősége a Cofuna használatnak a műtrágyák felhasználása során is. Azon túl, hogy a talaj meglévő tápanyagkészletének feltárásával (humuszanyagok) is jelentékeny tápanyagmennyiséget szolgáltat termesztett növényeinknek - csökkentve ezzel a felhasználásra kerülő ásványi műtrágyákat -, megakadályozza azok megkötődését oldhatatlan vegyületekké, illetve a gyors kimosódásukat (N). Egyrészről tehát csökkenthető a bruttó műtrágya-felhasználás, mégis növekszik a felhasznált hatóanyagok hatékonysága, javul a biológiai energia-transzformáció hatásfoka. Hozzájárul ehhez az a számtalan biotikus tényező (enzimek, hormonok), amelyek sora szinte végtelen.

Cofuna humusztrágya által a talajban megindított mikrobiológiai és biokémiai folyamat komoly mértékben megnöveli a talaj tápanyagszolgáltató-képességét. Felhasználását tehát olyan területekre feltétlenül javasolható kiterjeszteni, ahol a talaj szerkezete, minősége rossz, vagy nagymennyiségű növényi maradvány (szár, zöldtrágya, tőzeg, stb.) lebontását kívánjuk meggyorsítani a tápanyagbevitellel ötvözve.

Az eredmények alapján a Cofuna szerves humusztrágya a termesztésben megtalálja a helyét. Ki kell hangsúlyozni, hogy előállítása első lépés lehet azon az úton, amely a jelenleg még elhelyezési gondokat okozó szerves hulladékok felhasználása felé vezet.

A hígtrágyák, a szennyvíziszapok hasznosítása, a nagy tömegben képződő biomasszák elhelyezése, illetve visszavezetésének a hiánya a biológiai ciklusba egyik legsúlyosabb gondunk. Megfelelő biológiai beavatkozással (oltóanyagos, irányított komposztálás) viszont mindez megoldható, egyben gazdasági értékké válhat - jelentős mennyiségű olcsó tápanyagnak a forrásává - és környezetvédelmi szempontból egyik legértékesebb talajvédelmi készítménnyé.

Cofuna alkalmazása

Szőlő és gyümölcsös telepítéskor:

  - 0,4 kg/tő
  - 2-3 kg/ültetőgödör minden esetben talajjal és szerves növényi hulladékkal kell összekeverni és az ültető gödörbe a gyökérzet alá 8-10 cm-re kell helyezni

- állókúltúráknál, fenntartó trágyázásnál 1 tonna/ha mennyiségben a talaj felszínére szórt zöldhulladékkal, növényi maradvánnyal együtt 15-25 cm mélyen a talajba bedolgozva

Termelő állománynál:

 - 3 évente 2 tonna/ha, sekélyen bedolgozva

Kertészet, üvegház, fólia sátor:

  - szabadföldön: 15 kg/100m2
  - hajtatáshoz: 20 kg/100m2
  - földkeverékhez: 50 kg/m3

Szántóföldön:

 - az első évben 2 t/ha minden további évben 1 t/ha

Kiszerelés: 40l-es PE zsákban illetve ömlesztve (m3)

Cofuna prezentáció