Elérhetőségeink

Cím: 8300 Tapolca, Kossuth u. 2.

Telefon/Fax: 87/413-569

Email: titkarsag@elmolight.hu

Telephely nyitvatartása: hétfőtől-péntekig 7-15 óráig

COFUNA

(Irányított fermentációval előállított, kiemelkedően magas minőségű szerves humusztrágya, humuszképző talajbaktérium-koncentrátum szerves növényi hordozón)

„A humuszképződés lassú folyamat, Ön megelőzheti a természetet.”

Cofuna története
Cofuna gyártási folyamata és jellemzői
Cofuna és istállótrágya
Cofuna használattal járó előnyök
Cofuna alkalmazása

Mielőtt a Cofuna szerves humusztrágyára rátérnénk, szükségesnek tartjuk, hogy röviden a termőföldek állapotáról, növénytermesztésről, tápanyagvisszapótlás jelen helyzetéről szóljunk.

A szervestrágyázás a mezőgazdasági tevékenység mai színvonalán nemhogy vesztett volna jelentőségéből, hanem ellenkezőleg: az egyre energiaigényesebb, költségeiben növekvő tendenciájú kemizálás hatásának fokozásával, a kemizálás által okozott elkerülhetetlen hátrányok megszüntetésével egyre fontosabb tényezővé válik.

A növénytermesztés jelenlegi legsúlyosabb gondjai alapjában véve a szervesanyag-visszapótlás területén, vagy annak perifériáján csúcsosodnak ki.

A hosszú évek óta folytatott ásványi műtrágyázás (és nagymérvű peszticid-felhasználás) az alábbi területeken nehezen jóvátehető folyamatokat indított el:

- a talajélet nagymérvű pusztulása,
- a talajok ebből eredő szerkezeti - fizikai-kémiai - leromlása,
- eróziós, deflációs károk fokozódása,
- a tápanyagok egy részének - a növények számára hasznosíthatatlan formában való - megkötődése (P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, stb.),

Tápanyagok más részének gyors kimosódása (N), amely két szempontból is rendkívül káros:

1. hatóanyag (tehát anyagi) veszteség
2. környezetszennyezés (talajvíz magas nitrit, nitrát-tartalma),

Termesztett növényeinknek a mikroelem ellátottsága is egyre rosszabb:

- nincs utánpótlás,
- nincs feltáródás,
- a talajok levegő- és vízgazdálkodása, a gépi munka taposási tömörödése során tovább romlik, és a kedvezőtlen folyamat egyre gyorsul,
- a nélkülözhetetlen kémiai gyomirtás az alacsony szervesanyag-tartalmú talajokon fokozott veszélyeket rejt kultúrnövényeinkre.

Egy olyan káros - és sajnos egyre gyorsuló - folyamatot indítottunk el a termőföldekben az elmút évtizedekben, amely a magasabb termésátlagokért folytatott küzdelemben ellenünk dolgozik!

Az egyre nagyobb dózisokban adagolt, magas energia értéket képviselő tápanyagaink jobb hasznosulását - a talaj biológiai aktivitásának helyreállítása nélkül - maga a folyamat gátolja.

Az istállótrágya - mint hagyományos anyaga a szervesanyag-pótlásnak - mind nehezebben beszerezhető, ahogy az állatállomány sajnálatos módon csökken. Tömege miatt szállítása, manipulálása nagyon munka- és energiaigényes folyamat.

Elvileg az üzemi szinten megtermelt évi 3-5 millió tonna körüli szervestrágya a kb. 150-200 ezer hektár szántó, 5-6 ezer hektár szőlő és 3-5 ezer hektár gyümölcs területén biztosítaná a szerves-trágyát. Ez elenyészően kevés lenne, de a helyzet még ennél is borúsabb: a megtermelt szerves-trágyából mindössze 10-30 % a szakszerűen kezelt!

A hígtrágya területén sem jobb a helyzet - elenyésző volumenű komposztálás után, hígtrágyaként, illetve öntözővízzel az összes mennyiség 20-30 %-a kerül felhasználásra. A talajt és élővizeket szennyező veszteség nehezen becsülhető, de millió m3-es mennyiség.

Messze vinne annak az elemzése, hogy ez mire vezethető vissza.

Ami feltétlenül említésre méltó, és a növénytermesztésben az alacsony szervesanyag-felhasználás oka lehet, a következő:

      - a termőtájakon nehezen beszerezhető az istállótrágya,
      - munka- és energiaigényes a szállítása, bemunkálása.

Több területen pedig felhasználásának gátat vetnek:

     - környezetvédelmi szempontok,
     - egészségvédelmi okok (humán-patogén mikroorganizmusok),
     - termesztéstechnikai meggondolások,
     - géphiány, üzemanyagárak.

Tekintetbe véve ezeket a szempontokat, valamint azt is, hogy a magyarországi talajok közel 45 %-a elsavanyodott, indokolt keresni a szervesanyag-visszapótlásnak, de főként talajaink biológiai aktivitása helyreállításának lehetőségét.

A Cofuna rövid története:

A készítményt a Pasteur Intézet fejlesztette ki és a Thorigny Francia Nemzeti Humusz Társaság készítményeként került termelésbe közel 30 éve. Az első - és mintegy 50 országban - alkalmazott készítmény alapanyaga olajpogácsa volt, amely olyan hasznos talajbaktérium koncentrátummal lett beoltva és fermentálva, amely a talajban lejátszódó szervesanyag-lebontó folyamatokat nagymértékben meggyorsította, ill. kedvező irányba terelte.

a „COFUNA” szerves humusztrágya kísérleti előállítására először 1980-81. évben a Badacsonyi Állami Gazdaságban.

A Magyarországon előállított készítmény ettől némileg eltér, a gyártás alapanyaga, ill. a baktériumkoncentrátum növényi hordozóanyaga a termőtájon nagy mennyiségben képződő szőlőtörköly, és a fermentáció optimális lejátszódásához szükséges baromfitrágya.

Magyarországon 1985-90 között kifejlesztett - gyártási eljárásokkal  más hordozókon is megfelelő minőség állítható elő, pl. marha- és birkatrágyán, sörgyártási melléktermékeken, egyéb magas szénhidrát- és fehérje- v. keményítő-tartalmú mezőgazdasági takarmányipari vagy konzervipari melléktermékeken, és gyógyszergyári micélium-iszapon.

Hazánkban a Cofuna engedély tulajdonosa a Cofuna Kft képviseletében az Elmolight bt.

Gyártók:

- Elmolight Bt.
- Cofuna Kft
- A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft
- A.S.A. Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Kft
- Florasca Hungary Kft
- Florasca Környezetgazdálkodási Kft
- Bio-Mold Kft

Cofuna gyártási folyamata, fizikai, kémiai és biológiai jellemzői

A Cofuna gyártási folyamat alapjában véve egyszerű; eszköz- és beruházásigénye nincs arányban a termék jelentőségével. Az összetevőket gépi úton homogenizálják, majd anaerob körülmények között 40-50 napig fermentálják. Ez alatt az idő alatt paramétereit folyamatosan mérik, a fermentáció végét a prizmák hőmérsékletének csökkenése jelzi. Erre az időre a mikroorganizmusok olyan mértékig elszaporodnak a hordozóanyagon, hogy annak 1 g-ja 4 x 109 aktív mikroorganizmust tartalmaz. A baktérium- és mikroszkopikus gombatörzsek olyan szempontok szerint lettek összeválogatva, hogy cellulóz-, lignin- és pectin-bontó típusok mellett nitrifikáló baktériumokat, gyökér-szimbiontákat, humuszképző és növekedésserkentő fajokat is tartalmazzon a készítmény, de konkurens szervezetek ne szaporodjanak el - a törzsek „megférjenek”  (Kompatibilisek legyenek) egymással. A gyártási eljárás folyamatábrája ide kattintva megtekinthető.

A Cofuna készítmény további technikai adatai:


Fizikai jellemzők:

- nedves földhöz hasonló konzisztenciájú,
- maximum 0,5 cm méretű szemcséket tartalmazó, enyhén ammóniás illatú, sötétbarna anyag.

Kémiai jellemzők:

- 80 %-ban humusszá alakítható,
- a növényi hordozóanyagnak megfelelő elem-összetételű,
- pH étéke 6,3-6,8
- szén - nitrogén arány: 16 - 22

Biológiai jellemzők:

- az élő mikroorganizmusok száma 4 x 109/g
- még regenerálható mikroorganizmusok 2,7 x 107/g

A baktériumflóra összetétele:

- fehérjebontó
- ligninbontó
- pektinbontó
- cellulózbontó
- nitrifikáló
- magas az enzim, vitamin és auxin típusú vegyülettartalom.

Nyilvánvalóan helytelen lenne, ha a felhasználás során a készítménnyel kiadott tápanyagokat tekintenénk döntőnek - pl. összehasonlítva az istállótrágyákkal -, és nem a hatást. A hatást ugyanis a benne lévő mikroorganizmusok biológiai - biokémiai tevékenysége - a szokásos szerves-trágyák hatásának (nagyságrendileg 20-30-szoros) többszörösével biztosítja, de természetesen nem hanyagolható el a talaj tápanyagszolgáltató-képességének megsokszorozódása, amelyet az alábbi levélanalízisek is bizonyítanak.

 

Cofuna és az istállótrágya

Az azonos hatás eléréséhez a Cofuna menniysége töredéke(0,5 - 2 t/ha) az istállótrágyához képest, a laboratóriumi vizsgálatok alapján hatása az alábbiakban mutatkozik meg:

 1. A talajból felvehető nitrát - nitrogén hathetes időszak után megduplázódott. Elméletileg az előírt Cofuna-adagolás 81,3 kg/ha felvehető nitrogént szolgáltat ez idő alatt. 1 t nitrogénműtrágya előállításának energiaszükséglete 2,876 x 103 MJ (megajoul), amely megfelel 68,8 kg gázolajnak. Egy hektár területen a N-szolgáltató képesség 2,4 q ammóniumnitrát műtrágyának felel meg, energiában 16,5 kg gázolajnak.
   
 2. A tehéntrágyának kétszer annyi időre van szüksége azonos mennyiségű nitrogén-szolgáltatásához.
   
 3. A tehéntrágya + Cofuna keverék 6 hét után ugyanazt a nitrogén-mennyiséget szolgáltatta, mint a csak Cofunával kezelt talaj, 12 hét után viszont 28 %-kal többet. Viszont a csak tehéntrágyával kezeltnél 65 %-kal szolgáltatott több nitrogént!
   
 4. A baromfitrágya már 1 hét után leadja a szolgáltatható nitrogén-tartalmának 75 %-át, de ez még mindig alatta marad a Cofunával kezelt talaj N-szolgáltató-képességének!
   
 5. Cofuna + baromfitrágya keverékkel kezelt területen a nitrogénszolgáltató-képesség a 12. hét után 300 %-kal haladta meg a csak Cofunával kezelt területét.
   
 6. A Cofuna + istállótrágya + ammóniumszulfát keverékkel kezelt területen a tapasztalat azt mutatta, hogy az ásványi nitrogén azonnal a növény rendelkezésére állt, de nem növelte a Cofuna által folyamatosan szolgáltatott nitrogén mennyiségét.

Magától adódik a következtetés, hogy a Cofuna által megindított folyamat komoly mértékben megnöveli a talaj tápanyagszolgáltató-képességét, de rendkívül jó hatást biztosít a nagyadagú istállótrágyák gyors lebontásával, vagy a talaj magas szervesanyag-tartalmának humusszá történő átalakításával.

A valamikori FM Növényvédelmi és Agrokémiai Központ (most: FVM Agrárkörnyezet-gazdálkodási Főosztály) Növényvédőszer és Műtrágya Vizsgálati Osztály által elvégeztetett kísérletek alapján a Cofuna hatása elvitathatatlan.

A Cofuna szerves humusztrágya használatából eredő előnyök:

 • Regenerálja a talajéletet, javítja a talaj fizikai szerkezetét és víztartó képességét.
 • A talajélet serkentésével, a gyökér és szármaradványokból származó szerves anyagok gyors humusszá-alakításával olyan folyamatot indít el a talajban, mely segíti az ásványi trágyák hasznosulását, feltárja a talaj tápanyagkészletét, növeli és folyamatossá teszi a talaj nitrogénszolgáltató képességét*
 • A mikroflóra serkentésével javítja a talaj tápanyag-szolgáltató képességét.
 • Az istállótrágyával szembeni előnye, hogy gyom-magvakat sem tartalmaz, valamint összetétele mindig azonos. A szállítási és manipulálási költségek az istállótrágyázás költségeinek töredék részét teszik ki.
 • Jelentős termésmennyiséget növelő hatása mellett növekszik a termék eltarthatósága, minősége javul.
 • A talajszerkezet kedvező változáson megy keresztül, így javul a talaj levegőellátása, vízgazdálkodása.
 • A feltáródó mikroelemek lehetővé teszik a nagyadagú műtrágyázás során limitáló tényezőként jelentkező mikroelem-hiányok megszüntetését - a veszélyes és nehezen dozírozható - mesterséges mikroelem-adagolás nélkül. (A mikroelem-túldozírozás szinte helyrehozhatatlan kárt okozhat.)
 • A kísérleti eredmények alapján - az üvegházi zöldség- és dísznövénytermesztésben - 10 %-ban adagolva a komposzthoz vagy a televényföldhöz, nemcsak jelentős terméstöbbletet, hanem egészségesebb, jobban tárolható terméket biztosít. Gyorsítja az érést, a színeződést (palántanevelés, dinnye-, paradicsom-, paprika-termesztés).
 • Közvetlenül a gyökérzettel érintkezve sem okoz perzselést (fiziológiai szárítás), állókultúrák telepítésénél tehát előnye vitathatatlan.

Rendkívüli a jelentősége a Cofuna használatnak az ásványi műtrágyák felhasználása során is. Azon túl, hogy a talaj meglévő tápanyagkészletének feltárásával (humuszanyagok) is jelentékeny tápanyagmennyiséget szolgáltat termesztett növényeinknek - csökkentve ezzel a felhasználásra kerülő ásványi műtrágyákat -, megakadályozza azok megkötődését oldhatatlan vegyületekké, illetve a gyors kimosódásukat (N). Egyrészről tehát csökkenthető a bruttó műtrágya-felhasználás, mégis növekszik a felhasznált hatóanyagok hatékonysága, javul a biológiai energia-transzformáció hatásfoka. Hozzájárul ehhez az a számtalan biotikus tényező (enzimek, hormonok), amelyek sora szinte végtelen.

Cofuna által a talajban megindított mikrobiológiai és biokémiai folyamat komoly mértékben megnöveli a talaj tápanyagszolgáltató-képességét, de rendkívül jó hatást biztosít a nagyadagú istállótrágyák gyors lebontásával, vagy a talaj magas szervesanyag-tartalmának humusszá történő átalakításával. Felhasználását tehát olyan területekre feltétlenül javasolható kiterjeszteni, ahol a talaj szerkezete, minősége rossz, vagy nagymennyiségű növényi maradvány (szár, zöldtrágya, tőzeg, stb.) lebontását kívánjuk meggyorsítani.

Az eredmények alapján a Cofuna szerves humusztrágya a termesztésben megtalálja a helyét. Ki kell hangsúlyozni, hogy előállítása első lépés lehet azon az úton, amely a jelenleg még elhelyezési gondokat okozó szerves hulladékok felhasználása felé vezet.

A hígtrágyák, a szennyvíziszapok hasznosítása, a nagy tömegben képződő biomasszák elhelyezése, illetve visszavitele a biológiai ciklusba egyik legsúlyosabb gondunk; megfelelő biológiai (oltóanyagos, irányított komposztálás) beavatkozással viszont gazdasági értékké válhat - jelentős mennyiségű olcsó tápanyagnak a forrásává - és környezetvédelmi szempontból egyik legértékesebb talajvédelmi készítménnyé.

Cofuna alkalmazása

Szőlő és gyümölcsös telepítéskor:

  - 0,4 kg/tő
  - 2-3 kg/ültetőgödör minden esetben talajjal és szerves növényi hulladékkal kell összekeverni és az ültető gödörbe a gyökérzet alá 8-10 cm-re kell helyezni

- állókúltúráknál, fenntartó trágyázásnál 1 tonna/ha mennyiségben a talaj felszínére szórt zöldhulladékkal, növényi maradvánnyal együtt 15-25 cm mélyen a talajba sekélyen bedolgozva

Termelő állománynál:

 - 3 évente 2 tonna/ha, sekélyen bedolgozva

Kertészet, üvegház, fólia sátor:

  - szabadföldön: 15 kg/100m2
  - hajtatáshoz: 20 kg/100m2
  - földkeverékhez: 50 kg/m3

Szántóföldön:

 - az első évben 2 t/ha minden további évben 1 t/ha

Kiszerelés: 20l-es és 40l-es zsákokban emellett ömlesztve (m3)

Cofuna prezentáció